Ogłoszenia

czytaj więcej

Intencje mszalne

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 

 I  N  F  O  R  M  A  C  J  E

 

1. Terminy Mszy św. z sakramentem chrztu świętego.

2. Ogłoszenia Parafialne.

3. Ważne ogłoszenie.

4. Dyspensa Metropolity Katowickiego.

5. Zarządzenia szczegółowe Metropolity Katowickiego.

 

 

 

 

 Msza święta z Sakramentem Chrztu Świętego i roczki w 2020 r.

   • 19.01; 16.02; 15.03; 19.04; 17.05; 21.06;

   • 19.07; 16.08; 13.09; 18.10; 15.11; 20.12.

   • Godz. 11.00.

   • Nauka przed chrztem w środę po Mszy św. wieczornej

   • poprzedzającą chrzest święty.

   •  

   •  5 N i e d z i e l a    W i e l k i e g o  P o s t u

   •      29 marzec 2020

Dzisiejsza, piąta już niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna szczególny czas rozmyślania nad męką Pańską, co wyraża symbolika zasłoniętych krzyży. Chcemy z Jezusem krok po kroku przejść ostatnią drogę - aż do zmartwychwstania. Każda Msza Święta daje nam ku temu najlepszą okazję, stąd też z gorliwością i skupieniu starajmy się rozważyć wszystko to, co niewinny Baranek musiał wycierpieć przez nasze grzechy.

 

W dzisiejszą niedzielę kolekta na potrzeby naszego kościoła.

 

MODLIMY SIĘ O USTANIE EPIDEMII, ZA SŁUŻBY MEDYCZNE, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB, WOLONTARIUSZY, RZĄDZĄCYCH, ZA OSOBY, KTÓRE CHORUJĄ I OBJĘTE KWARANTANNĄ, ZA ZMARŁYCH.

 

 

Przypominamy o przepisach obowiązujących nas wszystkich w czasie epidemii. Wytyczne dotyczące praktyk religijnych w tym czasie znajdziemy na stronie internetowej parafii i archidiecezji lub w gablotce (w tym dotyczących spowiedzi i komunii św. duchowej oraz pogrzebów). W tym okresie, Msze św. będą celebrowane bez udziału wiernych według ogłoszeń intencji nabożeństw.

 

W okresie epidemii nie będzie ukazywała się nasza gazetka „Promyk od Krzyża”, wszelkie informacje w gablotce i na stronie internetowej parafii.

 

Zapraszamy do jednoczenia się w modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30. Modlitwa różańcowa kończy się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem sakramentalnym wszystkich mieszkańców Parafii (o 20.15 zabrzmi dzwon).

 

Parafia stara się o zamontowanie i uruchomienie kamery internetowej, by wszystkie Msze św. i codzienny różaniec były transmitowane przez internet.

 

 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Pamiętajmy o możliwości przyjęcia duchowej Komunii św.

 

Pamiętajmy też o indywidualnej Drodze Krzyżowej w domu czy w kościele.

 

W piątek o godz. 21.00 zgromadźmy się na wspólnej modlitwie rodzinnej z odnowieniem aktu poświęcenia rodziny NSPJ.

 

 

W ciągu dnia kościół, który jest stale otwarty.

 

Przy ograniczonej możliwości kontaktu bezpośredniego, bądźmy z sobą i wspierajmy się wzajemnie, poprzez modlitwę, łączność telefoniczną i elektroniczną.

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny tygodnika „Gościa Niedzielnego”. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).W związku z zaistniałą sytuacją ofiary można również wpłacać na konto parafialne.

 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszego kościoła.

 

Odpowiadając na prośbę Parafian podajemy konto bankowe naszej parafii:

RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA Podwyższenia Krzyża św. i św. Anny

44-341 GOŁKOWICE ul. 1 Maja 133,

Nr rachunku: 58 1020 2472 0000 6802 0121 9997

Numer ten znajduje się także na internetowej stronie naszej parafii.

 

Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

 

Życzymy wszystkim pełnej Bożego pokoju niedzieli i Bożej Opatrzności  

 

w realizowaniu zadań i obowiązków w nowym tygodniu.

 

O G Ł O S Z E N I E  !

 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. w ubiegłym roku wydał Decyzję o wyposażeniu Kościoła św. Anny w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów oraz nakaz wykonania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Termin wykonania został określony na 28.02. 2020 roku.

                                       

                       Mając na uwadze zabytkowy charakter naszego kościoła oraz wysoki koszt zadania, Parafia złożyła odwołanie związane z prolongatą terminu realizacji powyższej Decyzji. Jednocześnie Parafia zleciła wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na rozwiązania zastępcze, które następnie będą musiały być uzgodnione ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

                    Aktualnie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., biorąc pod uwagę wykonane już przez parafię czynności oraz wysoki koszt zadania, wyraził zgodę na przełożenie terminu wykonania przedmiotowych zabezpieczeń do 30 czerwca 2021 roku.  Szacunkowy koszt wykonania ekspertyzy, projektu, stosownych zezwoleń oraz wykonania samych instalacji wyniesie około 60 tys. złotych.  Parafia będzie też czyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

 

 

 

MODLITWA DO  MATKI  BOŻEJ - LEKARKI

 

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

 

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.

 

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.

 

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.

 

Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

 

Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar.

Amen.

 

 

 

 

 

 

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGO

OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

 

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 

 • osobom w podeszłym wieku,

 

 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 

 

                                                      † Wiktor Skworc

                                                                                                                                                                                                       Arcybiskup

Metropolita Katowicki

Katowice, 12 marca 2020 r.

 

 

 

 

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

METROPOLITY KATOWICKIEGO

DO ZARZĄDZENIA RADY STAŁEJ KEP

Z DN. 12 MARCA BR.

 

          W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.

 

          W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

 

          Zapraszam wiernych  do  codziennej  modlitwy  indywidualnej  i  w  rodzinach.

Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji: transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia; transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM; można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

 

          Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

 •    od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;
 •    w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

 

 • codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik.

 

   pzypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

 

          Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

 

          Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

 

          Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

 

          Duszpasterze zobowiązani są do:

 

   rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;

 

   przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;

 

   wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny unikania kontaktu z innymi; podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”; powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami; regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

 

Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.

 

Z pasterskim błogosławieństwem.

 

Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc

                                                                                                                                                                                                       Arcybiskup

Metropolita Katowicki

 

Katowice 12 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


  Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Gołkowice, siedziba: Gołkowice, 1 Maja 133.